Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) ενισχύει το έργο του συνδέσμου στήριξης παιδιών και ειδικές ανάγκες επαρχίας Λάρνακας «Ηλιακτίδα Ζωής».

eliaktida

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς, σκοπός που πηγάζει από το Καταστατικό της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), αντιπροσωπεία της επισκέφθηκε στις 9 Απριλίου 2009, το συνδέσμο στήριξης παιδιών και ειδικές ανάγκες επαρχίας Λάρνακας «Ηλιακτίδα Ζωής» και πρόσφερε το ποσό των €500 για ενίσχυση που επιτελεί ο σύνδεσμος.

Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) κάθε χρόνο επιλέγει ένα ίδρυμα που στηρίζει τα παιδιά για να κάνει μια εισφορά.

Η «Ηλιακτίδα Ζωής» είναι μια εθελοντική οργάνωση κοινωνικής πρόνοιας, που παρέχει ειδική εκπαίδευση σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, δίνοντας την ευκαιρία σε αυτά να απολαμβάνουν τη χαρά της μάθησης και να τυγχάνουν της αναγκαίας εκπαίδευσης, φροντίδας και αγωγής μέσα σε ένα άνετο, σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον.

Στο θεραπευτικό κέντρο τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Το ποσό που προσφέρθηκε προέρχεται από περίσσευμα στο κονδύλι του προϋπολογισμού για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για τα Παιδιά.