Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Επιτήρηση και Έλεγχος εργαζομένων στα ΚΤΕ

Η ΕΠΟΕΤ(ΟΗΟ-ΣΕΚ) προγραμματίζει επισκέψεις στους χώρους των εργαζομένων στα ΚΤΕ Λευκωσίας και Λεμεσού, για να ενημερώσει το επηρεαζόμενο προσωπικό πάνω στις βασικές αρχές του κώδικα που έχει συντάξει η UNI και για τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος.

Με βάση τα σχετικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τη UNI, η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) έχει ετοιμάσει ειδικό κείμενο που περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τον κώδικα που προτείνεται από τη UNI.

Το κείμενο της ΕΠΟΕΤ(ΟΗΟ-ΣΕΚ)