Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Επιστολές προς όλα τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα για Μερισματική Πολιτική.

Η ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ –ΠΕΟ απέστειλαν στις 16 Δεκεμβρίου 2009, επιστολές προς όλα τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα, με τις οποίες κοινοποιούσαν την επιστολή που απεστάλη προηγουμένως προς τον Υπουργό Οικονομικών, με θέμα την τροποποίηση των νόμων 116(Ι)2006 και 117(Ι)2006 και πρόσθετα ζητούν κατ’ ιδίαν συνάντηση.

Το κείμενο των επιστολών.