Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Εξυπηρέτηση πελατών του Ταμιευτηρίου από όλα τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελεύθερη Κύπρο.

Το Ταμιευτήριό μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει τα μέλη και τους άλλους πελάτες του ότι, μέσα στα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών για αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει το Συνεργατικό Κίνημα, έχει τεθεί σε λειτουργία το πρόγραμμα “Πράξεις μεταξύ Πιστωτικών Ιδρυμάτων”, το οποίο παρέχει την ευχέρεια στους πελάτες των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων να εξυπηρετούνται από οποιοδήποτε “Ίδρυμα” σε όλη την Ελεύθερη Κύπρο.

Μέσω του Προγράμματος αυτού θα μπορούν να πραγματοποιούνται οι ακόλουθες πράξεις:

• Ανάληψη Μετρητών (Λ.Κ) μέχρι του ποσού των £400,00 ημερησίως.

• Κατάθεση Μετρητών (Λ.Κ) μέχρι του ποσού των £10.000,00 ημερησίως.

Με βάση τα πιο πάνω, για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων πράξεων τα μέλη και οι πελάτες του Ταμιευτηρίου μας θα πρέπει να προσκομίζουν ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και να γνωρίζουν τον πλήρη ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ.

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα μέλη και οι πελάτες του Ταμιευτηρίου θα έχουν την ευχέρεια να εξυπηρετούνται οπουδήποτε βρίσκονται και ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας του Ταμιευτηρίου μας.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποτείνονται στο προσωπικό του Ταμιευτηρίου, που είναι πάντοτε πρόθυμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του.