Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Ενημερωτικό σημείωμα ΟΗΟ-ΣΕΚ για τις αλλαγές του Νόμου για τα Συνταξιοδοτικά & Νέος Νόμος Ν183(Ι)/2015.

Μπορείτε να διαβάσετε το ενημερωτικό σημείωμα που έκδωσε η ΟΗΟ-ΣΕΚ, ημερομηνίας 17/12/2015 όπως και το νέο Νόμο Ν183(Ι)/2015 στους πιο κάτω συνδέσμους.

Ενημερωτικό Σημείωμα ΟΗΟ-ΣΕΚ για Συνταξιοδοτικά.

Νέος νόμος Ν183(Ι)/2015.