Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

ΕΚΛΟΓEΣ ΕΤ/ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΟΕΤ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόσφατο ΓΣ που έγινε στην ΣΕΚ στις 25/6/2015 επικύρωσε την κένωση των θέσεων σε διάφορους κλάδους και την σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων για συμπλήρωση των κλάδων. Έντυπο υποβολής υποψηφιότητας και χρήσιμες πληροφορίες για την διαδικασία των εκλογικών συνελεύσεων μπορείτε βρείτε πιο κάτω όπως και στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Υποβολή υποψηφιότητας.
Χρήσιμες πληροφορίες για την εκλογική διαδικασία των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Γενικές Πληροφορίες για τις Εκλογικές Συνελεύσεις ΕΤ/Γραφείων

1. Σύμφωνα με το καταστατικό τα χρονοδιαγράμματα των εκλογικών συνελεύσεων των ΕΤ/Γραφείων έχουν ως εξής:

a. Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστο 15 μέρες
b. Οι εκλογικές συνελεύσεις θα πρέπει γίνουν τουλάχιστο σε 15 μέρες μετά την λήξη των υποψηφιοτήτων.
c. Οι ΓΓ των κλάδων θα πρέπει να ενημερώσουν τα μέλη τους για τις κενές θέσεις και το πρόγραμμα εκλογών στον κλάδο τους όπως παρουσιάζεται πιο κάτω
d. Το χρονοδιάγραμμα των εκλογικών συνελεύσεων θα αναρτηθεί και στην σελίδα της ΕΠΟΕΤ στο ενδοδίκτυο.

1) Γραφείο Αμμοχώστου
1 θέση στην αντιπροσώπου (έδρα Λευκωσίας) η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί με εκλογές.

Περίοδος Υποβολής Υποψηφιοτήτων : 15/7/2015 – 29/7/2015 μέχρι 12:00μμ
Εκλογική Συνέλευση : 24/8/2015 14:30μμ
Χώρος : Καντίνα Αγίων Αναργύρων

2) Γραφείο Λάρνακας
1 θέση στην επιτροπή θα πρέπει να συμπληρωθεί με εκλογές.

Περίοδος Υποβολής Υποψηφιοτήτων : 15/7/2015 – 29/7/2015 μέχρι 12:00μμ
Εκλογική Συνέλευση : 25/8/2015 14:30μμ
Χώρος : Καντίνα Αγίων Αναργύρων, Λάρνακα

3) Γραφείο Λεμεσού
2 θέσεις αντιπροσώπων οι οποίες θα πρέπει να συμπληρωθούν με εκλογές.

Περίοδος Υποβολής Υποψηφιοτήτων : 15/7/2015 – 29/7/2015 μέχρι 12:00μμ
Εκλογική Συνέλευση : 24/8/2015 14:30μμ
Χώρος : ΣΕΚ Λεμεσού

4) Γραφείο Μόρφου
1 θέση στην αντιπροσώπου η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί με εκλογές.

Περίοδος Υποβολής Υποψηφιοτήτων : 15/7/2015 – 29/7/2015 μέχρι 12:00μμ
Εκλογική Συνέλευση : 25/8/2015 14:30μμ
Χώρος : ΣΕΚ Λεμεσού

5) Γραφείο Πάφου
2 θέσεις αντιπροσώπων οι οποίες θα πρέπει να συμπληρωθούν με εκλογές.

Περίοδος Υποβολής Υποψηφιοτήτων : 15/7/2015 – 29/7/2015 μέχρι 12:00μμ
Εκλογική Συνέλευση : 26/8/2015 14:30μμ
Χώρος : Καντίνα Κεντρικών Γραφείων Πάφου

6) Γραφείο Κερύνειας
3 θέσεις στην επιτροπή οι οποίες θα πρέπει να συμπληρωθούν με εκλογές.

Περίοδος Υποβολής Υποψηφιοτήτων : 15/7/2015 – 29/7/2015 μέχρι 12:00μμ
Εκλογική Συνέλευση : 24/8/2015 14:30μμ
Χώρος : ΚΔΓ

7) ΕΤ Ωρομίσθιου Προσωπικού
1 θέση στην επιτροπή (έδρα Λεμεσός) η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί με εκλογές.

Περίοδος Υποβολής Υποψηφιοτήτων : 15/7/2015 – 29/7/2015 μέχρι 12:00μμ
Εκλογική Συνέλευση : 24/8/2015 14:30μμ
Χώρος : Κτήριο ETKO (KTE), Λεμεσός

8) ΕΤ Πληροφορικής
1 θέση στην επιτροπή και 2 θέσεις αντιπροσώπων οι οποίες θα πρέπει να συμπληρωθούν με εκλογές.

Περίοδος Υποβολής Υποψηφιοτήτων : 15/7/2015 – 29/7/2015 μέχρι 12:00μμ
Εκλογική Συνέλευση : 24/8/2015 14:30μμ
Χώρος : Καντίνα ΚΔΓ

9) ΕΤ Ανώτερου Τεχνικού Προσωπικού
1 θέση στην επιτροπή και 1 θέση αντιπροσώπου οι οποίες θα πρέπει να συμπληρωθούν με εκλογές.

Περίοδος Υποβολής Υποψηφιοτήτων : 15/7/2015 – 29/7/2015 μέχρι 12:00μμ
Εκλογική Συνέλευση : 25/8/2015 14:30μμ
Χώρος : Καντίνα ΚΔΓ

10) ΕΤ Διοικητικού Προσωπικού
2 θέσεις στην επιτροπή και 2 θέσεις αντιπροσώπου οι οποίες θα πρέπει να συμπληρωθούν με εκλογές.

Περίοδος Υποβολής Υποψηφιοτήτων : 15/7/2015 – 29/7/2015 μέχρι 12:00μμ
Εκλογική Συνέλευση : 24/8/2015 14:30μμ
Χώρος : Καντίνα ΚΔΓ

12) ΕΤ Εξωτερικών Τηλεπικοινωνιών
1 θέση στην επιτροπή και 1 θέση αντιπροσώπου οι οποίες θα πρέπει να συμπληρωθούν με εκλογές.

Περίοδος Υποβολής Υποψηφιοτήτων : 15/7/2015 – 29/7/2015 μέχρι 12:00μμ
Εκλογική Συνέλευση : 24/8/2015 14:30μμ
Χώρος : Αίθουσα 306, 3ος όροφος, Παλαιό κτίριο Ακρόπολις

13) ΕΤ Οικονομικού Προσωπικού
2 θέσεις στην επιτροπή οι οποίες θα πρέπει να συμπληρωθούν με εκλογές.

Περίοδος Υποβολής Υποψηφιοτήτων : 15/7/2015 – 29/7/2015 μέχρι 12:00μμ
Εκλογική Συνέλευση : 24/8/2015 14:30μμ
Χώρος : Καντίνα ΚΔΓ

14) ΕΤ Τεχνικού Προσωπικού
1 θέση στην επιτροπή και 1 θέση αντιπροσώπου οι οποίες θα πρέπει να συμπληρωθούν με εκλογές.

Περίοδος Υποβολής Υποψηφιοτήτων : 15/7/2015 – 29/7/2015 μέχρι 12:00μμ
Εκλογική Συνέλευση : 25/8/2015 14:30μμ
Χώρος : Καντίνα ΚΔΓ