Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Εκδήλωση της ΕΠΟΕΤ στην Κακοπετριά – Η ΕΠΟΕΤ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Η ΕΠΟΕΤ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ. Στις 29 Αυγούστου 2009 στις εξοχικές κατοικίες του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ στην Κακοπετριά η ΕΠΟΕΤ διοργανώνει εκδήλωση για όλο το Προσωπικό.

Screen Shot 2016-06-10 at 19.08.01