Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Εκδήλωση της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) – «Δίνω ουσία στη ζωή χωρίς ουσίες…».

Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών της Ευρώπης που εφαρμόζει, σε σύγκριση με άλλες χώρες, «φτωχή» εκστρατεία για πρόληψη του αλκοόλ και του καπνίσματος. Όμως εμείς που ζούμε στην Κύπρο καθημερινά σχεδόν ακούμε ή βλέπουμε μια διαφήμιση σχετικά με μια διάλεξη, μια παρουσίαση ή μια εκστρατεία σχετική με την αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών, των αλκοολούχων ποτών και άλλων εξαρτησιογώνων ουσιών. Φαίνεται ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα.

Στην Κύπρο το 2009 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, παρατηρείται αύξηση του καπνίσματος και της κατανάλωσης αλκοόλ σε όλες τις ηλικίες (15 -64 χρόνων), όμως η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται σε νέους ηλικίας 15-24 χρόνων. Ταυτόχρονα έχει μειωθεί η ευκολία να βρει κάποιος ναρκωτικά/ παράνομες ουσίες μέσα σε ένα 24 ωρο. Τα τελευταίο ηχεί σωστά στο αυτί και αποδεικνύει ότι είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά οι νέοι θέλουν την καθοδήγηση και τις γνώσεις όλων μας, για διεξόδους ώστε η πρόληψη να μειώση τη θανάσιμη απειλή «των ναρκωτικών».

Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010, στο μέγαρο της ΣΕΚ στη Λευκωσία μεγάλη εκδήλωση με βιωματικά εργαστήρια για παιδιά με θέμα «Δίνω ουσία στη ζωή χωρίς ουσίες…». Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να βοηθήσει τη νεολαία μας να αντιληφθεί τους κινδύνους της εξάρτησης και μέσα από τη πρόληψη να μειωθεί η χρήση ουσιών.

Την εκδήλωση διοργάνωσε η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) μαζί με το Κέντρο Ενημέρωσης για τα Ναρκωτικά και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.Ε.Ν.Θ.Ε.Α.), αφιερωμένη για τα παιδιά του Προσωπικού της Cyta. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πέραν των 100 παιδιών. Μαζί τους και αρκετοί γονείς. Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης είχαν συνεισφορά η βουλευτής κα Δημητρίου Μισιαούλη Στέλλα μέλος της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Εγκληματικότητα και την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών και αντιπρόεδρος του ΚΕΝΘΕΑ Λευκωσίας, ο κ. Βύρωνας Γκέιστ μέλος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου, ο κ. Χρήστος Γιασεμή γενικός γραμματέας του ΚΕΝΘΕΑ Λευκωσίας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε χαιρετισμούς και ομιλίες, παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια. Μετά τις παρουσιάσεις που σχετίζονταν με την αντίληψη των παιδιών για τα ναρκωτικά και τις εξαρτησιογώνες ουσίες και τέλος των στατιστικών στοιχείων από την παρακολούθηση του φαινομένου των ναρκωτικών στην Κύπρο, τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους ταξινομήθηκαν σε ομάδες και υπό την επίβλεψη και εποπτεία λειτουργών του ΚΕΝΘΕΑ συμμετείχαν στα εργαστήρια που μέσα από βιώματα της προσωπικής ζωής, του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος έγινε συζήτηση, κατάθεση απόψεων και εξάχθηκαν συμπεράσματα σχετικά με το κάπνισμα τα ποτά και γενικά τις επικίνδυνες για τον οργανισμό ουσίες. Παρόμοιο εργαστήρι έγινε και για τους γονείς που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Στα παιδιά που συμμετείχαν προσφέρθηκαν διπλώματα και αναμνηστικά δώρα.

Η όλη εκδήλωση εντάσσετε μέσα στα πλαίσια του εορτασμού των 50χρόνων της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) και της κοινωνικής της ευθύνης, που αποτελεί ένα από τους κύριους στόχους/ σκοπούς που προνοούνται στο καταστατικό.

Παρόμοια εκδήλωση θα γίνει και στη Λεμεσό στις 4 Δεκεμβρίου 2010.

«Σπάσε τα αδιέξοδα … δώσε ουσία στη ζωή χωρίς ουσίες…»

Το ΚΕΝΘΕΑ είναι ένας Παγκύπριος μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός εθελοντικός οργανισμός, που από πολύ νωρίς διέγνωσε το πρόβλημα των εξαρτήσεων που απειλούσε την κυπριακή κοινωνία και έθεσε ως αποκλειστικό σκοπό του τον αγώνα ενάντια στις εξαρτήσεις και την αποφασιστική αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), ιδρύθηκε το 2003, βρίσκεται υπό την διοικητική εποπτεία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου, και είναι μέλος του Reitox, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, από το οποίο και χρηματοδοτείται. Το Reitox είναι ένα δίκτυο αποτελούμενο από εστιακά σημεία, που ανήκουν στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Νορβηγία, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

To ΕΚΤΕΠΝ, είναι o επίσημος φορέας του κράτους, υπεύθυνος για τη συλλογή, ανάλυση, μελέτη και αξιολόγηση στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών αναφορικά με την κατάσταση των εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο. Ο στόχος, είναι η διαμόρφωση έγκυρης, αντικειμενικής και τεκμηριωμένης εικόνας του φαινόμενου των εξαρτησιογόνων ουσιών στη χώρα μας.

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ιδρύθηκε βάσει του περί “Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών” Νόμου 28(Ι) του 2000 και (Τροποποιητικοί) 142(Ι) του 2002 και 222(Ι) του 2004. Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου αποτελεί τον ανώτατο συντονιστικό φορέα στον τομέα των ουσιών εξάρτησης στα τρία επίπεδα Πρόληψης όπως αυτά ορίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.