Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Εκδήλωση της ΕΠΟΕΤ για το Προσωπικό στην Κακοπετριά

Η ΕΠΟΕΤ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ. Στις 30 Αυγούστου 2008 στις εξοχικές κατοικίες του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ στην Κακοπετριά η ΕΠΟΕΤ διοργανώνει εκδήλωση για όλο το Προσωπικό.