Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΗΣΕΩΝ – ΤΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚ

Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) βρίσκεται σε οριακό σημείο. Το παρόν και το μέλλον του Ταμείου και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του είναι θέματα που απασχολούν πάνω σε μόνιμη και συνεχή βάση τη ΣΕΚ.

Τόσο στο παρελθόν όσο και πολύ πρόσφατα υποβάλαμε σειρά υπομνημάτων με θέσεις και απόψεις για το θέμα της βιωσιμότητας του Ταμείου, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση του κυπριακού λαού.

Τα ζητήματα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο προσεχούς κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος κατά την άποψη μας θα πρέπει να διεξαχθεί μακριά από δογματισμούς και κομματικές ή άλλες σκοπιμότητες.

Τα προβλήματα που ταλανίζουν το ΤΚΑ πρέπει να συζητηθούν ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους εργοδότες και τις συντεχνίες με ανοικτό πνεύμα και καθαρό μυαλό. Το Ταμείο ανήκει στο λαό και τα όσο αφορούν το σήμερα αλλά και το αύριο θα πρέπει να τεθούν πάνω σε υπερκομματική βάση. Πρόκειται για θέμα εθνικό που αφορά τον κάθε πολίτη, και ως εκ τούτου, δεν πρέπει να τεθεί στο μικροσκόπιο καμιάς ιδεολογικής ή προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Έχουμε την άποψη πώς ωρίμασε ο χρόνος ώστε η διοίκηση του Ταμείου να γίνει πραγματικά ανεξάρτητη. Να είναι μία διοίκηση σε επίπεδο τριμερούς συνεργασίας, που θα την ενδιαφέρει μόνο το παρόν και το μέλλον του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τίποτε άλλο. Χρειάζεται το Ταμείο μία διοίκηση που να μπορεί να αποφασίζει χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις.

Η ΣΕΚ, όπως κατ’ επανάληψη δήλωσε είναι στη διάθεση τόσο της εκτελεστικής όσο και της νομοθετικής εξουσίας για κάθε συζήτηση που θα στοχεύει στη βιωσιμότητα του Ταμείου σε βάθος χρόνου.

Μια βιωσιμότητα που δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την αύξηση της εισφοράς προς το Ταμείο.

Για να υπάρξει μακροπρόθεσμη προοπτική θα πρέπει να σχεδιασθεί ένας συνδυασμός λύσεων που εκτός από την αύξηση της εισφοράς θα περιλαμβάνει πάταξη της αδήλωτης εργασίας, είσπραξη των εργοδοτικών οφειλών προς το Ταμείο που για το 2005 ξεπέρασαν τα £30εκ, καλύτερη απόδοση των επενδύσεων και αποπληρωμή του χρέους της κυβέρνησης προς το Ταμείο που το 2006 ανήλθε περίπου στα £3.3 δις.

Χρειάζεται λοιπόν ολοκληρωμένο πακέτο λύσης και όχι μεμονωμένες προσεγγίσεις.