Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Εγκύκλιος Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Υπαλλήλων ΑΤΗΚ.

Πληροφορούνται τα Μέλη του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ΑΤΗΚ ότι η Διαχειριστική Επιτροπή αποφάσισε όπως αυξήσει την τιμή της απλής επίσκεψης από £13.00 σε £15.00.

Παράλληλα θα δοθεί αύξηση στις υπόλοιπες επιχορηγημένες τιμές των λοιπών ιατρικών πράξεων, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε περίπου 15%.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, ζητούμε από όλα τα μέλη τη συνεργασία και την κατανόηση τους, μέχρι την ολοκλήρωση και κοινοποίηση του νέου τιμοκαταλόγου το συντομότερο δυνατό, ο οποίος θα έχει ισχύ από 01/07/2007.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι ή οι ιδιαιτέρες τους όπως ενημερώσουν το προσωπικό της υπηρεσίας τους που δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.