Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Δειγματοληψία -Εργαστηριακές Εξετάσεις για COVID -19 σε προσωπικό του Ιδιωτικού, Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η ΕΠΟΕΤ(ΟΗΟ-ΣΕΚ) θέλει να συγχαρεί δημοσίως για ακόμη μια φορά που ο Οργανισμός τάχιστα έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα σε συναδέλφους που δεν τηλεργάζονται, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για δειγματοληψία εργαστηριακών εξετάσεων για τη νόσο COVID-19.

Η ΕΠΟΕΤ(ΟΗΟ-ΣΕΚ) με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 08-04-20 προς τον ΑΕΔ ,είχε κάνει εισήγηση για προληπτικές δειγματοληψίες για κορωνοϊό.

Συγκεκριμένα:

«Καλησπέρα, σας εύχομαι υγεία,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα θα ήθελα να σας εισηγηθώ εκ μέρους της ΕΠΟΕΤ(ΟΗΟ-ΣΕΚ) όπως ο Οργανισμός μας μετά και την εξαγγελία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι το Υπουργείο Υγείας θα προβεί σε δειγματολογικές εξετάσεις , περίπου σε 20000 συμπολίτες μας, οι οποίοι εργάζονται στο Δημόσιο ,ευρύτερο τομέα και ιδιωτικό τομέα για προληπτικούς σκοπούς για αντιμετώπιση της πανδημίας , να προτείνουμε σε συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται στους χώρους δουλειάς να προβούν σε αυτό το έλεγχο ,φυσικά προαιρετικά και το κόστος να καλυφθεί από το Ταμείον Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Υπαλλήλων ΑΤΗΚ (ΤΙΠ).

Με εκτίμηση

ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΠΟΕΤ(ΟΗΟ-ΣΕΚ)»

Η προτροπή της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) προς τους συναδέλφους που εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία είναι όπως αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία που μας δίνει ο Οργανισμός για το καλό των ιδίων, των οικογενειών τους, αλλά και των υπολοίπων συναδέλφων μας αλλά και της υπόλοιπης κοινωνίας γενικότερα.

ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)

11 Απριλίου 2020