Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Δέσμευση της ΑΤΗΚ για καταπολέμηση του Εργασιακού Άγχους.

Μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας πλαίσιο που υπογράφθηκε από την εργοδοτική πλευρά και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, εντάσσεται και η δέσμευση της ΑΤΗΚ να εφαρμόσει μέτρα για καταπολέμηση του εργασιακού άγχους. Το κείμενο της συμφωνίας πλαίσιο που προηγουμένως υπογράφθηκε από τους Ευρωπαίους Κοινωνικούς Εταίρους το υιοθέτησε η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) και το κατάθεσε στην εργοδοτική πλευρά για να αποτελέσει συμφωνία υιοθέτησης του και από την ΑΤΗΚ.

Μέσα στα μέτρα περιλαμβάνονται διάφορες ενέργειες που η ΑΤΗΚ δεσμεύτηκε να κάνει με στόχο την καταπολέμηση του εργασιακού άγχους.

Όπως ανάφερε ο Διευθυντής Υπηρεσιών Προσωπικού η ΑΤΗΚ αναγνωρίζει ότι το προτεινόμενο σχέδιο δράσης δεν είναι περιοριστικό και ότι θα αντιμετωπιστούν θετικά οποιεσδήποτε άλλες προτάσεις ή προγράμματα προταθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης είτε από τους εργαζόμενους και τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις είτε από άλλους φορείς όπως π.χ το Υπουργείο Εργασίας.

Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) θα παρακολουθεί την υλοποίηση του σχεδίου και εκεί όπου κρίνει ότι χρειάζεται βελτίωση θα προτείνει εμπλουτισμό των ενεργειών.

Οι Προτεινόμενες Δράσεις

1. Πραγματοποίηση διαλέξεων σε τακτά χρονικά διαστήματα για όλο το προσωπικό από διακεκριμένους επιστήμονες για το εργασιακό άγχος
2. Ετοιμασία, έγκριση και εφαρμογή πολιτικής στην ΑΤΗΚ για το εργασιακό άγχος
3. Διενέργεια επιδημιολογικής μελέτης στο προσωπικό της ΑΤΗΚ για το εργασιακό άγχος. Ανάλυση των ευρημάτων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε όλο το προσωπικό
4. Πραγματοποίηση ειδικών διαλέξεων για τους Ανώτερους Διευθυντές, τους Διευθυντές και τους Τμηματάρχες για θέματα διεύθυνσης προσωπικού και διαχείρισης εργασιακού άγχους του προσωπικού
5. Διανομή ενημερωτικού έντυπου υλικού σε όλο το προσωπικό για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους
6. Ανάρτηση σχετικού υλικού στο εσωτερικό δίκτυο της ΑΤΗΚ και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα Ασφάλειας και Υγείας. Ανάρτηση παρεμφερών προγραμμάτων στην πιο πάνω ιστοσελίδα για το εργασιακό άγχος
7. Καθιέρωση ειδικού προγράμματος για το εργασιακό άγχος στην ετήσια ημερίδα υγείας
8. Ανάλογα με τα ευρήματα της επιδημιολογικής μελέτης, εξεύρεση ή/και ανάπτυξη προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν και θα αναγνωριστούν από τα αποτελέσματα της μελέτης για το εργασιακό άγχος