Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ) – Παρουσίαση στο ΓΣ της ΟΗΟ-ΣΕΚ

Μπορείτε να διαβάσετε την παρουσίαση για το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) στον πιο κάτω σύνδεσμο.

Η Παρουσίαση για το ΓΕΣΥ.