Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Γενικές Πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σας παρουσιάζουμε μια γενική εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει έδρα τις Βρυξέλλες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 785 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκονται εδώ για να αντιπροσωπεύουν εσάς, τους πολίτες. Εκλέγονται κάθε πέντε χρόνια από ψηφοφόρους και στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό των 492 εκατομμυρίων πολιτών της.

Η παρουσίαση.

Την παρουσίαση μας έστειλε ο κ. Αλέξανδρος Καρύδης του Τμήματος Επισκέψεων και Σεμιναρίων – Υπεύθυνος Κυπριακού Τομέα.