Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΟΝΟ) – ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας ημερομηνία 10 Ιουλίου 2015 με θέμα «Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Μελών ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) – Μόνο Ενδονοσοκομειακή περίθαλψη – Αφορά Μόνιμο Προσωπικό και Συνταξιούχους (μέχρι την ηλικία των 65)» σας στέλλουμε τις πιο κάτω πληροφορίες, το δείγμα συμβολαίου και το ερωτηματολόγιο υγείας.

Για αναλυτική περιγραφή των όρων του συμβολαίου πατήστε εδώ.

Όσοι ενδιαφέρονται για το πιο πάνω σχέδιο υγείας θα πρέπει να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο υγείας το οποίο θα βρείτε εδώ και να το στείλετε στο Γενικό Οργανωτικό της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) κ. Λάκη Κακουρή (22707151, 99410938).