Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Απόφαση Γενικού Συμβουλίου ΣΕΚ

Untitled-1

Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ σε τακτική του συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου 2019, συζήτησε μεταξύ άλλων τα πιο κάτω θέματα και αποφάσισε τα εξής:

 • Εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του, για την ανεργία των νέων που βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα και καλεί την Κυβέρνηση να αυξήσει τις επενδύσεις για δράσεις και μέτρα που ενισχύουν την ποιοτική απασχόληση των νέων που αποτελούν μόνο το 0.1% του ΑΕΠ και είναι οι χαμηλότερες στην Ευρώπη.

Δυστυχώς οι υφιστάμενες αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος επηρεάζουν αρνητικά την απασχολησιμότητα των νέων, αφού δεν παρέχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και τα αναγκαία εφόδια αντιμετώπισης των συνεχών διαφοροποιούμενων αναγκών της αγοράς εργασίας.

Ως θεραπεία η ΣΕΚ εισηγείται την αναβάθμιση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και την ποιοτικότερη διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, θέμα για το οποίο η ΣΕΚ υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις στον υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, από τον Ιούλιο του 2018.

 • Καλεί το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επισπεύσει όλες τις διαδικασίες για να ολοκληρωθεί ο κοινωνικός διάλογος για επαναξιολόγηση και εκσυγχρονισμό της στρατηγικής απασχόλησης ξένων εργατών στην Κύπρο.

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη διευθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος δεν εξυπηρετεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της αγοράς εργασίας και ενθαρρύνει μερίδα εργοδοτών για την εκμετάλλευση ξένων εργαζομένων, θυματοποιώντας την ίδια στιγμή το ντόπιο εργατικό δυναμικό, τους κοινοτικούς εργαζόμενους και τους άνεργους.

 • Στηρίζει πλήρως, τις προσπάθειες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και της Κυβέρνησης για να υπάρξει αποτελεσματική εισαγωγή και λειτουργία του Γενικού Σχεδίου Υγείας (Γε.Σ.Υ.), ώστε να προσφερθεί στους πολίτες έγκαιρη και ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αγαθό το οποίο στερήθηκαν από το υφιστάμενο σύστημα που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια στην Κύπρο.

Παράλληλα και ταυτόχρονα υπογραμμίζει πως, δεν πρόκειται να δεχθεί κανένα πισωγύρισμα και ούτε θα συναινέσει στην υιοθέτηση πολιτικών που θα ανατρέπουν την αρχική φιλοσοφία του Γε.Σ.Υ.

 • Χαιρετίζει τη συμφωνία, που το Συνδικαλιστικό Κίνημα συνήψε με τις Εργοδοτικές Οργανώσεις στις 28/2/2019 και η οποία διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση των υφιστάμενων Συντεχνιακών Ταμείων Υγείας στο περιβάλλον Γε.Σ.Υ., κατά τρόπο που να μην δημιουργηθεί έλλειμμα στα παρεχόμενα ωφελήματα ιατρικής περίθαλψης λόγω της σταδιακής εφαρμογής του Γε.Σ.Υ.

Καλεί τους Οργανισμούς στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα να λειτουργήσουν ανάλογα και να διαπραγματευτούν, τις δικές τους συμβατικές υποχρεώσεις, σε σχέση με τα σχέδια ιατρικής περίθαλψης του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στον κάθε Οργανισμό χωριστά προκειμένου να μη δημιουργηθεί έλλειμμα στα παρεχόμενα ωφελήματα στους εργαζομένους και τους συνταξιούχους τους. Μονομερείς ενέργειες από τους Οργανισμούς ή/και το Κράτος θα πρέπει να αποφευχθούν. Αυτό άλλωστε ήταν και το αποτέλεσμα της συνάντησης που οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις είχαν στις 13/3/2019 με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα Σχέδια Υγείας που λειτουργούν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

 • Καλεί την εργοδοτική πλευρά στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, να συναινέσει σε λογικές και πολιτικές ομαλής ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης στον κλάδο που έληξε το τέλος του 2018, ώστε να προστατευθεί η εργατική ειρήνη, η οποία αποτελεί σοβαρό προαπαιτούμενο για την πρόοδο, ανάπτυξη και ευημερία ολόκληρης της οικονομίας.

Οι ξενοδόχοι δεν πρέπει να αγνοούν πως, με βάση επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας το ωριαίο εργατικό κόστος στα ξενοδοχεία είναι €7.50 μικτά, ενώ στο σύνολο της οικονομίας είναι €16.30. Αυτό το στοιχείο από μόνο του απεικονίζει μια σκληρή πραγματικότητα που αναφέρει πως, στα ξενοδοχεία προσφέρονται μισθοί φτώχειας και η προτεραιότητα των ξενοδόχων θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ποιοτική απασχόληση και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά και στην ικανοποιητική αμοιβή των εργαζομένων στη βάση των προνοιών της συλλογικής σύμβασης.

 • Χαιρετίζει με ικανοποίηση τις ενέργειες του υφυπουργείου Ναυτιλίας, για την καθιέρωση σε μόνιμη και τακτική βάση ακτοπλοϊκής γραμμής που θα συνδέει την Κύπρo με την Ελλάδα. Κοινωνικοί, οικονομικοί και εθνικοί λόγοι υψίστης σημασίας επιβάλλουν τη δρομολόγηση της πιο πάνω γραμμής, γι’ αυτό τα όσα αποφάσισε η Κυβέρνηση και υλοποιεί η αρμόδια υφυπουργός είναι προς την ορθή κατεύθυνση.
 • Καλεί την Κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, να προχωρήσει στην παραχώρηση γονικής άδειας με αποδοχές, όπως προνοεί η νέα οδηγία του Ευρωκοινοβουλίου που υιοθέτησε μέτρα για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας.

Η υλοποίηση του πιο πάνω θέματος θα ικανοποιήσει και το πάγιο αίτημα της ΣΕΚ, για γονική άδεια με αποδοχές και θα συμβάλει στην προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με το δημογραφικό πρόβλημα.

 • Αναμένει από τον υπουργό Οικονομικών να καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους σε διάλογο με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης φορολογικής μεταρρύθμισης που θα κινείται προς την κατεύθυνση της δικαιότερης κατανομής του Εθνικού Εισοδήματος. Η αποσπασματική και μονοδιάστατη προσέγγιση του θέματος δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική.

Η φορομεταρρύθμιση πρέπει να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου, ενώ θα πρέπει να συζητηθεί η δυνατότητα εισαγωγής πράσινης φορολογίας, μέσα από την οποία θα μειώνεται η φορολόγηση της εργασίας, θα προωθείται η κοινωνική δικαιοσύνη και θα φορολογούνται ρυπογόνες δράσεις και δραστηριότητες.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να υιοθετηθεί άμεσα η θέση της ΣΕΚ για αύξηση της φορολογικής έκπτωσης από το 1/6 στο 1/5 του φορολογητέου εισοδήματος.

 • Εκφράζει την έντονη ανησυχία του, για την αδήλωτη εργασία που υπάρχει κυρίως στην οικοδομική και ξενοδοχειακή βιομηχανία και υπενθυμίζει με απογοήτευση πως, νομοσχέδιο, που αποτελεί προϊόν διαβούλευσης ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους για πάταξη του φαινομένου μέσω της σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, δεν έχει ακόμη ψηφιστεί σε νόμο παρά το γεγονός ότι βρίσκεται για δύο σχεδόν χρόνια στη Βουλή. • Εκφράζει την απαρέσκεια του, για την απόφαση εμπορικών τραπεζών να θεσμοθετήσουν τέλη και χρεώσεις είτε για την ανάληψη μετρητών από τα ταμεία είτε για την εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφελείας, (π.χ. ΑΤΗΚ, ΑΗΚ, Υδατοπρομήθεια κ.λ.π.), προς €2 έκαστο λογαριασμό.

Αυτές οι χρεώσεις, όπως βέβαια και άλλες, που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες των τραπεζών, αποτελούν σοβαρό πλήγμα και αδικία σε βάρος των πολιτών και ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων, αλλά και σε βάρος όλων εκείνων που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Ως εκ τούτου καλούνται όλα τα θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας που ασχολούνται με την προστασία των καταναλωτών, (π.χ. υπουργείο Εμπορίου, αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Κεντρική Τράπεζα και Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού – ΕΠΑ), να παρέμβουν αυτεπάγγελτα και να λάβουν μέτρα προστασίας του καταναλωτικού κοινού από την αχορταγία των τραπεζών.

 • Καλεί την εργοδοτική πλευρά όπως, λειτουργήσει θετικά στην προσπάθεια ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης στις οικοδομές, στη βάση της προωθούμενης διαδικασίας της υπουργού Εργασίας που στοχεύει στη νομοθετική ρύθμιση βασικών άρθρων της συλλογικής σύμβασης.
 • Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ, σε πλήρη ταύτιση με τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα, ETUC και τη Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία, ITUC, και στο πλαίσιο των διαχρονικών αδελφικών σχέσεων με τη ΓΣΕΕ, καταδικάζει την άσκηση βίας εναντίον των εκλελεγμένων μελών της ηγεσίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, από ακραία σταλινιστικά στοιχεία του ΠΑΜΕ, (συνδικαλιστική οργάνωση που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας).

Η ΣΕΚ καταδικάζει κάθε μορφή βίας αλλά και οποιανδήποτε ενέργεια παρεμποδίζει τις δημοκρατικές διαδικασίες και την ελεύθερη έκφραση του συνδικαλισμού και καλεί την Ελληνική κυβέρνηση και γενικότερα την Πολιτεία να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για προστασία της ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας του συνδικαλιστικού κινήματος.

18 Απριλίου  2019