Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Αποφάσεις Παγκύπριας Συνδιάσκεψης

Οι σύνεδροι της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο στις 23 Νοεμβρίου 2019, αποφάσισαν τα εξής:

 • Επιβάλλεται η συνέχιση και ολοκλήρωση του διαλόγου στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, για την άρση της αδικίας που προκύπτει από τη διασύνδεση του ύψους της σύνταξης με το προσδόκιμο, (πέναλτι 12% στη συνταξιοδότηση στο 63ο έτος).
 • Χαιρετίζουν την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ) που θεωρείται ως η μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση μετά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αναμένουν από την πολιτεία να επιλύει αμέσως τα οποιαδήποτε προβλήματα δημιουργούνται και να πολιτεύεται με γνώμονα τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Εντός του 2020 να αρχίσει διάλογος με την κυβέρνηση για πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ, από 1/1/2021, αφού δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι που οδήγησαν στην τριετούς διάρκειας διαφοροποίηση της ρύθμισης του θεσμού.
 • Εκφράζουν την απαρέσκεια τους για την απόφαση εμπορικών τραπεζών να θεσμοθετήσουν τέλη και χρεώσεις είτε για την ανάληψη μετρητών από τα ταμεία είτε για την εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφελείας, (π.χ. ΑΤΗΚ, ΑΗΚ, Υδατοπρομήθεια κλπ), προς €2 έκαστο λογαριασμό.
  Αυτές οι χρεώσεις, όπως βέβαια και άλλες, που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες των τραπεζών, αποτελούν σοβαρό πλήγμα και αδικία σε βάρος των πολιτών και ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων, αλλά και σε βάρος όλων εκείνων που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
  Ως εκ τούτου καλούνται όλα τα θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας που ασχολούνται με την προστασία των καταναλωτών, (π.χ. υπουργείο Εμπορίου, αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Κεντρική Τράπεζα και Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού – ΕΠΑ), οι οποίοι από τον περασμένο Απρίλιο έλαβαν σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας από τη ΣΕΚ, να παρέμβουν και να λάβουν μέτρα προστασίας του καταναλωτικού κοινού από την αχορταγία των τραπεζών.
 • Χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης να υιοθετήσει τη θέση της ΣΕΚ για αύξηση της έκπτωσης για συνεισφορές προσώπων σε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία στο 20% (δηλαδή από το 1/6 σε 1/5 του ετήσιου μισθού), με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2019.
 • Επαναβεβαιώνεται η θέση του Παγκύπριου Συνεδρίου ότι αντιτίθεται στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της ΑΤΗΚ από Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου να μετατραπεί σε Οργανισμό Ιδιωτικού Δικαίου.
  Η ΑΤΗΚ με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο μπορεί και το έχει αποδείξει, μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που υπάρχει στις τηλεπικοινωνίες εδώ και 15 χρόνια, ότι δεν είναι εμπόδιο για να λειτουργήσει και να έχει κερδοφόρα πορεία.

ΠΑ1

ΠΑ2

ΠΑ3

ΠΑ4

ΠΑ5

ΠΑ6

ΠΑ7

ΠΑ8