Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την Συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής στις 30 Ιανουαρίου 2017 έγινε συζήτηση για τον προϋπολογισμό της Cyta για το 2017 και επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο η ανάγκη για να προχωρήσει τάχιστα η Cyta Κύπρου σε αποξένωση από την Cyta Hellas.

Η ανάγκη για εξεύρεση νέου τρόπου προσαρμογής μέσα στο περιβάλλον της οικονομικής αβεβαιότητας και των συνεχών μεταβολών στην Ελλάδα, είναι επιτακτική αναγκαιότητα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Cyta κ. Ρουβιθά ανέφερε ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2017 είναι €15.6 εκατομμύρια άσχετα με τις υποδομές και τις πελατειακές σχέσεις.

Είναι ξεκάθαρο ότι η προβληματική κατάσταση της Cyta Hellas είναι δυνατόν να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την Cyta. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία, συλλογικά και σοβαρά, θα πρέπει να εργαστούμε για τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού.

Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ – ΣΕΚ) τονίζει και παράλληλα απαιτεί για ακόμη μια φορά όπως το πλέον ωφέλιμο για τη μητρική Cyta Κύπρου είναι να αποσυνδεθεί από την Cyta Hellas, μια αφαιμάσσουσα θυγατρική εταιρεία, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει ακόμη πιο μπροστά, μεγαλώνοντας την αξία του Οργανισμού χωρίς βαρίδια.