Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Ανακοίνωση Απάντηση στο Γενικό Ελεγκτή

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα στην Cyta, νιώθει την υποχρέωση μετά και την συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Ανάπτυξης και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, στις 14/2/19, όπου συζητήθηκε η Ετήσια Έκθεση 2017 του Γενικού Ελεγκτή για την  ΑΤΗΚ, να καταθέσει τα πιο κάτω:

 1. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα σέβεται και στηρίζει τον θεσμό του Γενικού Ελεγκτή, όπου οι παρατηρήσεις του θα πρέπει να θεωρούνται εργαλείο για βελτίωση των διαδικασιών και αποφυγή παρατυπιών. Σίγουρα όμως δεν πρέπει να θεωρείται ότι οι θέσεις του για διάφορα θέματα είναι υποχρεωτικές για υλοποίησή τους.
 2. Η ετήσια έκθεση πιστεύουμε ότι σε αρκετά σημεία αδικεί κατάφορα τους εργαζόμενους και συνάμα τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα:

(Α) Η σύγκριση μεταξύ εργαζομένων και Συνδικαλιστικών διευκολύνσεων που παραχωρούνται στο Δημόσιο και στη Cyta, όπου παρουσιάζεται μια εικόνα ότι στη Cyta, υπάρχουν περισσότερα ωφελήματα έναντι του Δημοσίου.

 • Το Συνδικαλιστικό Κίνημα σεβόμενο τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων συνάπτει Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, και μέσα στα πλαίσια της συνομολόγησης της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) 2015 – 2018:
  • Έχουμε αποδεχθεί μείωση κατά 20% του Συνδικαλιστικού χρόνου που μας παρέχεται.
  • Έχουμε αποδεχθεί μείωση 18% της εισφοράς για το Ταμείο Ευημερίας.
  • Έχουμε αποδεχθεί κατάργηση επιδομάτων οδηγού και μετάθεσης.
  • Έχουμε αποδεχθεί μείωση κλιμάκων εισδοχής για το Επιστημονικό προσωπικό.
  • Έχουμε αποδεχθεί κατάργηση στεγαστικού και φοιτητικού δανείου.
  • Το ωρομίσθιο προσωπικό της Cyta αμείβεται από το 2004 μέχρι και σήμερα 2019 με την ίδια αντιμισθία ανά εργατοώρα.
 • Τι ισχύει άραγε για το Δημόσιο;

(Β) Το σχόλιο, «Σκάνδαλο με αυτοκίνητα στη Cyta»:
Θεωρούμε απαράδεκτο και ανήθικο το σχετικό σχόλιο, γιατί η διαδικασία που έχει γίνει για την καταστροφή των 60 αυτοκινήτων, ήταν η πλέον νομότυπη και ενδεδειγμένη, και υπάρχει για το κάθε αυτοκίνητο έκδοση σχετικού πιστοποιητικού καταστροφής.  Αν τώρα κυκλοφορούν τα οχήματα, πρέπει ο Γενικός Ελεγκτής να ψάξει ποιες άλλες κρατικές υπηρεσίες εμπλέκονται στο θέμα.

(Γ) Το σχόλιο, «περί φρούτου» για το θεσμό των αποποιήσεων.
Ο θεσμός αυτός είναι προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και της Cyta, μέσα από ΣΣΕ.  Είναι αδιανόητο κάποιοι να παραπληροφορούν ότι από την βαθμίδα Α5, €1200, κάποιος μεταπηδά στην βαθμίδα Α10, €2200, κάτι που σίγουρα δεν ισχύει. Αν υπάρχει επιτέλους σε κάποιους  η ελάχιστη υπευθυνότητα ας σταματήσουν τον διασυρμό των εργαζομένων στη Cyta.

(Δ) Το σχόλιο για, «σκάνδαλα στο Ταμείο Συντάξεων των υπαλλήλων της Cyta».
Γιατί άραγε δεν τονίζεται ότι το θέμα αυτό αφορά την περίοδο 2009-2013 και ότι αυτό το έλλειμμα, έχει μειωθεί κατά €44 εκατομμύρια τώρα το 2017;

(Ε) Το σχόλιο για, «αναξιοκρατικές προσλήψεις σε θυγατρική εταιρία της Cyta».
Γιατί δεν αναφέρεται ότι απεναντίας, υπάρχει πλήρης διαφάνεια και αξιοκρατία για τις προσλήψεις στη θυγατρική εταιρία;

(Στ) Το σχόλιο για «Υπερωρίες του προσωπικού»
Γιατί δεν προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών να αποπαγοποιήσει θέσεις τεχνικού προσωπικού για πρόσληψη σε συγκεκριμένη Διεύθυνση / Υπηρεσία του Οργανισμού, για να μην δίδονται τόσες υπερωρίες στο προσωπικό;

Γιατί άραγε δεν αναφέρεται ότι η Cyta έχει εισφέρει στο Πάγιο Ταμείο  της Δημοκρατίας μέχρι σήμερα πέραν των €800 εκατομμυρίων;  Είναι και άλλοι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου με τέτοια προσφορά;

Είναι πραγματικά λυπηρό, κάποιοι, εσκεμμένα ή μη, να προσπαθούν να απαξιώσουν τη Cyta ως Οργανισμό  Δημοσίου Δικαίου.

Δυστυχώς για αυτούς τα αποτελέσματα της ευρωστίας του Οργανισμού είναι εκεί και οι εργαζόμενοι, Διοικητικό Συμβούλιο. και Διεύθυνση θα προχωρήσουν μαζί για να μεγεθύνουν ακόμη περισσότερο την αξία του Οργανισμού.

Από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ – ΣΕΚ)
ΠΑΣΕ – ΑΤΗΚ (ΠΟΑΣ)
ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ Cyta
ΑΣΕΤ – CYTA