Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι/φισσες,

Στις Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες έχουν διεξαχθεί στις 18/10/17, σε όλες τις επαρχίες, τα μέλη μας έχουν υπερψηφίσει την συμμετοχή στην τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας την Πέμπτη 26/10/17 από τις 09:00 – 12:00 με ποσοστό 96%.

Αυτό το αποτέλεσμα, της μυστικής ψηφοφορίας, πιστοποιεί την αποφασιστικότητα για διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.

ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)