Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Ανακοίνωση ΟΗΟ-ΣΕΚ προς Συντεχνίες Μέλη της ΟΗΟ

Θέμα: Υλοποίηση Συμφωνίας Πλαισίου 2015-2018

Είναι γνωστά τα θέματα που προέκυψαν από την άρνηση του Υπουργείου Οικονομικών να υλοποιήσει πλήρως τη συμφωνία πλαίσιο. Ακόμη γνωρίζεται τις αποφάσεις των Σωμάτων της ΟΗΟ για δράσεις και λήψη μέτρων στην περίπτωση που το κράτος εμμένει στις θέσεις του που στην ουσία συνιστούν καταστρατήγηση της συμφωνίας.

Ενημερωθήκατε, επίσης, για την απόφαση για 3ωρη προειδοποιητική στάση εργασίας την Πέμπτη 26/10/2017 από τις 09:00 μέχρι και τις 12:00 το μεσημέρι. Τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, οπότε η συμμετοχή όλων είναι επιβεβλημένη.

Σε συνέχεια των πιο πάνω αναμένεται να προχωρήσετε με βάση και το καταστατικό σας, σε σχετικές αποφάσεις για έγκριση λήψης μέτρων.

Η ενημέρωση των μελών αποτελεί και τον καλύτερο τρόπο ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης τους.

Από την ΟΗΟ-ΣΕΚ