Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Ανακοίνωση από ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΕΚΔΥ–ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ για σταδιακή αποκατάσταση μισθών.

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Μετά από εντατικές διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες βδομάδες, ΣΕΚ και ΠΕΟ κατέληξαν με την Κυβέρνηση σε κατ’ αρχήν συμφωνία η οποία απορρέει από τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφη στις 4/1/2017 και της συμπληρωματικής Συμφωνίας Πλαίσιο ημερομηνίας 20/10/2017 και αφορά τις αποκοπές μισθών των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΗΟ-ΣΕΚ σε έκτακτη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε σήμερα 1/6/2018, ενέκρινε ομόφωνα την καταρχήν συμφωνία πλαίσιο 2015-2018 που συνομολογήθηκε μεταξύ της ΣΕΚ, της ΠΕΟ και του Υπουργείου Οικονομικών και αφορά τη σταδιακή αποκατάσταση των μισθών στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Συνημμένες μπορείτε να βρείτε τόσο την κοινή ανακοίνωση ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ, όσο και την ανακοίνωση της ΟΗΟ-ΣΕΚ για πλήρη ενημέρωση. Για να τις διαβάσετε κάντε κλικ στους πιο κάτω συνδέσμους.

Ανακοίνωση από ΟΗΟ-ΣΕΚ , ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ , ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ , ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ.

Ανακοίνωση ΟΗO-ΣΕΚ

ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)

Ελεύθερη Παγκύπρια Οργάνωση

Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες