Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Αναθεώρηση του τρόπου παραχώρησης των πρόσθετων προσαυξήσεων λόγω προσόντων.

Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) ζήτησε όπως συμπληρωθεί η εφαρμογή των προνοιών της ΣΣΕ 2004-2006 περιλαμβανομένης και της παραχώρησης πρόσθετων προσαυξήσεων λόγω προσόντων.

Αυτό κατέστη δυνατό μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σε επίπεδο ΜΣΕ για αναθεώρηση του τρόπου που παραχωρούνται οι προσαυξήσεις.

Το αναθεωρημένο σχετικό κείμενο.

Οι νέοι πίνακες.