Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Αναθεώρηση τιμών εγκατάστασης ευρυζωνικών υπηρεσιών με τη μέθοδο της κατ΄αποκοπήν εργασίας (με το κομμάτι)

5 Νοεμβρίου 2004

Σε συνεδρία της Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής η ΑΤΗΚ και ΕΠΟΕΤ συμφώνησαν όπως η θυγατρική εταιρεία CYTACOM Solutions Ltd, εργοδοτεί προσωπικό της Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών – ΤΕΠ, το οποίο θα εργάζεται εκτός ωρών εργασίας εγκαταστήνοντας προϊόντα των υπηρεσιών i-choice και miVision, για συμπλήρωση διατακτικών που εκκρεμούν ένεκα φόρτου εργασίας κατά τις κανονικές ώρες εργασίας. Στα πλαίσια τις συμφωνίας καθορίσθηκαν οι τιμές για κάθε είδους εγκατάσταση. Από τότε μέχρι σήμερα οι τιμές αυτές έμειναν αναλλοίωτες.

8 Ιουνίου 2006

Στη συνάντηση της ΕΠΟΕΤ με προσωπικό της ΤΕΠ Λευκωσίας, έγινε αναφορά στο θέμα και ειδικά στις διαφοροποιημένες συνθήκες και ζήτησαν όπως αναθεωρηθούν οι τιμές αποζημείωσης για την εργασία που αναλαμβάνουν να εκτελούν για τα πιο πάνω προίόντα.

16 Ιουνίου 2006

Η ΕΠΟΕΤ έθεσε το θέμα σε συνεδρία της Ανωτέρας Μικτής Επιτροπής και η εργοδοτική πλευρά ανάλαβε να το μελετήσει με την αρμόδια Υπηρεσία.

16 Οκτωβρίου 2006

Σε συνεδρία της Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής η εργοδοτική πλευρά κατάθεσε πρόταση με αναθεωρημένες τιμές.

20 Οκτωβρίου 2006

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους του επηρεαζόμενου προσωπικού, όπου μελετήθηκε η πρόταση και αποφασίσθηκε να γίνει αντιπρόταση με νέες τιμές που πιστεύεται ότι είναι πιο λογικές και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν εντός των οικειών όπου γίνονται οι εγκαταστάσεις.

23 Οκτωβρίου 2006

Η αντιπρόταση της ΕΠΟΕΤ κατατέθηκε σε συνεδρία της Ανωτέρας Μικτής Επιτροπής και η εργοδοτική πλευρά ανάλαβε να τη μελετήσει με την αρμόδια Υπηρεσία και θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρία.

30 Οκτωβρίου 2006

Σε συνεδρία της Ανωτέρας Μικτής Επιτροπής η εργοδοτική πλευρά αποδέχθηκε τις τιμές που πρότεινε η ΕΠΟΕΤ και επήλθε συμφωνία στην αναθεώρηση των τιμών.

Οι νέες τιμές που συμφωνήθηκαν.