Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Έρευνες εναντίον στελέχους της ΣΕΠ-ΑΤΗΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H Cyta να τοποθετηθεί δημόσια για τις έρευνες εναντίον στελέχους της ΣΕΠ-ΑΤΗΚ

Απαιτούμε διαφάνεια και πλήρη εφαρμογή των κανονισμών ,οι οποίοι ισχύουν για όλους ανεξαρτήτως υπηρεσιακού βαθμού και αξιώματος.

Το προσωπικό της Cyta έχει κάθε δικαίωμα να ενημερωθεί πλήρως για τις έρευνες που διεξάγονται εναντίον στελέχους της ΣΕΠ-ΑΤΗΚ, στις οποίες αναφέρεται ανακοίνωση της Συντεχνίας στις 29 Ιουνίου 2016 από την οποία προέρχεται το συγκεκριμένο διευθυντικό στέλεχος.

Είναι υποχρέωση του Οργανισμού να ενημερώσει επίσημα και υπεύθυνα για τα παραπτώματα ή και τα αδικήματα που διερευνώνται, όπως επίσης και για τις ενέργειες που έχουν γίνει από πλευράς Cyta. Μεταξύ άλλων, η Διεύθυνση του Οργανισμού θα πρέπει να απαντήσει στις αιχμές ότι οι έρευνες εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα και όχι την διαλεύκανση της υπόθεσης.

Απαιτούμε διαφάνεια και πλήρη εφαρμογή των κανονισμών. Απαιτούμε τη λήψη μέτρων που δεν θα οδηγήσουν τον Οργανισμό σε μια εσωστρέφεια που τόσο έντονα τραυμάτισε τη Cyta στο παρελθόν.

Καλούμε όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, για να αντιμετωπιστεί η αναστάτωση που προκαλείται στον Οργανισμό.

 

Από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)

ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ (ΠΟΑΣ)

ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ)-CYTA

ΑΣΕΤ-Cyta (ΟΜΕ-Cyta)

 

01 Ιουλίου, 2016